KOMENTAR

Komentar 1

09.05.00

 

SIAPA PENGKHIANAT ?

 

Komentar dikejutkan dengan kebocoran butir-butir berkenaan program Black 14 yang tidak diumumkan melalui Laman Black 14. Menurut sumber-sumber yang boleh dipercayai senarai penama yang hadir dalam mesyuarat tersebut telah dipunyai oleh PDrM. Ini bermakna musuh dalam selimut kita masih banyak dan masih berkeliaran dikeliling kita.  SIAPA PENGKHIANAT ?. Dilapurkan kepada KOMENTAR bahawa terlampau banyak ahli-ahli keADILan yang sanggup memberi input kepada polis dan bertindak sebagai “informer” dengan ganjaran yang diberi ini. Komentar berharap agar kepimpinan keADILan memulakan langkah bagi mengenal pasti mereka yang sanggup berjuangan  dengan mereka yang hanya mahukan maklumat untuk tujuan pengkhianatan.

 

Sekian

 

Komentar