Salam Reformasi
17-03-2001

HAMPIR PASTI NAMA ISLAM AKAN DIGUGURKAN PADA NAMA PERTUBUHAN

Hari ini Dr Mahathir memaklumkan bahawa isu nama Islam dalam sesabuah pertubuhan akan di tentukan oleh Majlis Raja-Raja. Ini hanya menunjukkan bahawa HAMPIR PASTI nama Islam akan digugurkan pada pertubuhan.

Bolehkan Majlis Raja-Raja mampu membuat keputusan tanpa diganggu oleh politik UMNO. Kemungkinan dengan memaksa nama Islam dalam pertubuhan ditarik balik mungkin akan dapat membantu perkembangan politik UMNO.

Komentar yakin Majlis Raja-Raja akan mengugurkan penggunaan nama Islam dalam pertubuhan.

Apakah ini harus dibiarkan? Apakah kita bersetuju dengan penguguran nama Islam dalam pertubuhan.

Email kami, nyatakan pandangan dan pendapat anda

 

Komentar