KOMENTAR

mengucapkan TAHNIAH dan teruskan perjuangan

kepada golongan Pendokong Reformasi

dari semua lapisan perjuangan

ATAS

PENGANUGERAHAN HAK ASASI MAHUSIA

OLEH SUARAM

TAHNIAH

Wakil golongan Reformasi yang hadir bagi menerima anugerah.