No

 

Nama

 

Umur

 

Balai ditahan

 

Dari

 

Contact Person

 

Catitan

 

1

 

Abdul Rashid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Abdul Halim bin Hanapi

 

 

 

Dang Wangi Jln Stadium

 

 

 

 

 

Car missing

 

3

 

Abu Bakar bin Sulaiman

 

34

 

Cheras

 

 

 

Halim

019-3600822

 

 

 

4

 

Ahmad Zamri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ahmad bin Osman

 

 

 

 

 

 

 

Siti Aishah (isteri)

016-2831647

 

 

 

6

 

Arifin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Azli bin Johar

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Azman Abdul Aziz

 

40

 

Cheras

 

 

 

Kamarul

018-8202285

 

 

 

9

 

Azmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Bahram bin Bahrain

 

 

 

Sentul

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Chang Cheng Wan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student

 

12

 

Che Mat Ghani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Edzanee bin Haizer (Engineer)

 

30

 

Jln Pantai

 

 

 

Salmiah Abdullah

03-6567801

03-7352242

/ 731 9701

 

 

 

14

 

Faridah

 

 

 

Travers

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Fauziah binti Tahar

(Teacher)

 

41

 

Travers

 

 

 

Nurhapipa

013-6012433

03-4565961(h)

03-41492005(0)

 

 

 

16

 

Hamzah Mohd

 

 

 

Bdr Tun Razak

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Hasrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Hisham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Jaafar bin Mohd

 

52

 

Cheras

 

(Pemandu limo klia)

 

Mariam

03-6325880

 

Pesakit Asthma

 

No

 

Nama

 

Umur

 

Balai ditahan

 

Dari

 

Contact Person

 

Catitan

 

20

 

Jailani bin Isa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Kamaruddin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Khairul Anwar bin Sufian

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Khalid Aminuddin

 

 

 

Cheras

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Malek Hussaein

 

 

 

Sentul

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Mizan Helmi bin Yusoff

(UIA student)

 

 

 

Jln Stadium

 

 

 

Sulaiman:

-012-9815503

Bahru:

-013-3081871

 

UIA

 

27

 

Mohd Ehsan bin Abdul Samad

 

24

 

Cheras

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Mohd Ezam Mohd Nor

 

 

 

Stadium

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Mohd Khairil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Mohd Hanafi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Mohd Ezlin Mas'ud

 

 

 

 

 

 

 

Ashraf (PKPIM) -019-3175039

 

Student (2nd year UIA)

 

32

 

Mohd Hisham Abdullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

Mohd Sabri

 

 

 

Setapak

 

 

 

 

 

 

 

34

 

Mohd bin Nawi

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

Faridah (isteri)

03-4955766

 

 

 

35

 

Mohd Sukri bin Sumanakini

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

36

 

Mohd Amin bin Hussin

 

 

 

 

 

 

 

Zulkifli

019-3886843

 

 

 

37

 

Mohd Rahimi bin Ismail

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

38

 

Mohd Hafiz bin Hashim (Student)

 

17

 

Jln Pantai

(Pudu jail ?)

 

 

 

Hashim

012-3368614

Manunah

 

I.O:

Insp Guna

(Brieckfiled)

 

No

 

Nama

 

Umur

 

Balai ditahan

 

Dari

 

Contact person

 

Catitan

 

39

 

Mustaffa bin Nik Abzul

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Nasarudin bin Shaari

 

 

 

Cheras

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Rahim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Raimin bin Lokman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Rohaizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Roslan Awang

 

 

 

Setapak

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Rozeezat bin Daud

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Roslan Kassim

 

 

 

Brieckfield

 

 

 

 

 

 

 

47

 

Shahrul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Sharuddin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

Syed Muhammad Husin bin Syed Tahir

 

 

 

Jln Pantai

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Wan Mad bin Wan Omar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

Tian Chua

 

35

 

Salak South

 

 

 

Eli

012-3258283

 

 

 

52

 

Wan Mohd Shahil Ismail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

Zahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

Zamri bin Aman

 

 

 

Dang Wangi, Jln Stadium

 

 

 

 

 

arrested with friend (Abdul Halim bin Hanapi) in car

55

 

 

 

 

Irwan bin Saari

 

 

Stadium

 

Zahid

019- 388 2948

 

56

 

 

Ezly Mas’ut

 

 

 

Asraf (PKPIM)

tel: 019-3175039

UIA

 

 

 

Note:

1) Gobalakrisnan --- cheras

 

(PS: Gopalakrisnan: 14 April’s arrest

       Ezam Mohd Noor – 14 april arrest

       Ruslan Kasim – 14 April arrest

       Tian Chua – 16 April arrest)

 

 

Total Okts : 47 (IPK police source)—for 15 april arrest

Balai that keeps Okts:

 

1)   Cheras – 15orang : Tel: 984 2222

2)   Campbell- Tel: 291 2222

3)   Stadium – 7 orang : Tel: 230 2222

4)   Brieckfield – 1 orang: Tel: 27 42222

5)   Pudu: tel: 985  0222 (only for under age OKT)

6)   Kepong: Tel: 634 2222

7)   Sentul – 7 orang: tel: 442 2222

8)   Travers- Tel: 282 4222 (only for women)

9)   Setapak: -Tel: 423 2222

10) TunRazak- Tel: 772 8622

11) Pantai  -- 9 orang – Tel; 282 2222

12) Salak South—Tel: 783 2222

 

(PS: this no of okts –was informed by respective police from each station. need to verify again)